HomeĐội Ngũ Giảng Viên

Mọi bộ óc vĩ đại đều từng được giảng dạy bởi các giáo viên xuất sắc.

Giới thiệu Ban Giám Hiệu và các Thầy Cô

Mr. Vy Van

Thầy Vỹ Văn - Hiệu Trưởng

Đại học Stanford, CA Hoa Kỳ

Thạc sĩ chuyên ngành Sư Phạm 2012 - 2014

Đại học St. Thomas Houston, TX Hoa Kỳ

Thạc sĩ Quản lý Giáo dục 2010 – 2011

Imperial College London Luân Đôn, Anh

Thạc sĩ Toán học 2003 – 2007

teacher Shelly Tavera crop

Cô Shelly Tavera

Hiệu Phó

teacher Raghdah Baha

Cô Raghdah Baha

Hiệu Phó

teacher Dallis Williams

Cô Dallis Williams

teacher Bryan To

Thầy Bryan To

teacher Jazmin Orellana

Cô Jazmin Orellana

teacher Donteisha Samuel

Cô Donteisha Samuel

teacher Nisha Gosar

Cô Nisha Gosar

teacher Jenniffer Monnich

Cô Jenniffer Monnich

teacher Elijah Bui Dang

Thầy Elijah Bui-Dang

teacher Phuong Nguyen

Cô Phuong Nguyen

teacher Latacia Matthews 1

Cô Latacia Matthews

teacher Jaleelah Shabazz

Cô Jaleelah Shabazz

teacher Caesar Segundo

Thầy Caesar Segundo

teacher Nhan Ly

Thầy Nhan Ly

teacher Samantha Mata

Cô Samantha Mata

teacher Rana Mohamad

Cô Rana Mohamad