Địa chỉ

13618 Bellaire Blvd Ste E3. Houston, TX 77083

Điện Thoại

281-879-7963

Thời Gian Học

Học Hè
Thứ 2 - Thứ 6: 7:30 AM - 6:30 PM
Học Kỳ Bình Thường
Thứ 2 - Thứ 6: 7:30 AM - 7:30 PM

Form Tuyển Sinh

Vui lòng tải xuống biểu mẫu ở trên và điền đầy đủ. Sau đó đính kèm các tài liệu được ghi chú dưới đây vào mẫu sau.

 

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.