Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Van Houston Academy https://vanhoustonacademy.com/. Tại Van Houston Academy, chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và đảm bảo tính bảo mật cho thông tin cá nhân của bạn. Chính sách quyền riêng tư này phác thảo cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin bạn cung cấp khi sử dụng Trang web của chúng tôi. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với các thông lệ được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này.

 

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân mà bạn tự nguyện cung cấp khi bạn sử dụng Trang web của chúng tôi, chẳng hạn như khi bạn điền vào biểu mẫu, gửi yêu cầu hoặc tương tác với một số tính năng nhất định. Các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

– Thông tin liên lạc (tên, địa chỉ email, số điện thoại)
– Thông tin nhân khẩu học (tuổi, giới tính, địa điểm)
– Lịch sử giáo dục và sở thích
– Nội dung do người dùng tạo, chẳng hạn như nhận xét hoặc tin nhắn
Chúng tôi cũng tự động thu thập một số thông tin phi cá nhân khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi. Điều này có thể bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành và trang web giới thiệu của bạn.

 

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập cho các mục đích khác nhau, bao gồm:

-T rả lời các câu hỏi của bạn và cung cấp thông tin về trường học của chúng tôi
– Cải thiện và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên Trang web của chúng tôi
– Gửi cho bạn các bản cập nhật, bản tin và tài liệu quảng cáo liên quan đến trường của chúng tôi
– Phân tích việc sử dụng trang web và xu hướng để nâng cao dịch vụ của chúng tôi
– Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chuyển thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, ngoại trừ các trường hợp sau:

Với các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ chúng tôi vận hành Trang web và cung cấp dịch vụ của chúng tôi
Để tuân thủ các yêu cầu pháp lý, thực thi chính sách của chúng tôi hoặc bảo vệ quyền, quyền riêng tư, sự an toàn hoặc tài sản của chúng tôi
Liên quan đến việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tất cả hoặc một phần tài sản của chúng tôi

 

Cookie và công nghệ theo dõi

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để nâng cao trải nghiệm của bạn trên Trang web của chúng tôi. Những công nghệ này giúp chúng tôi phân tích xu hướng, quản lý Trang web, theo dõi chuyển động của người dùng và thu thập thông tin nhân khẩu học. Bạn có thể kiểm soát việc sử dụng cookie thông qua cài đặt trình duyệt của mình.

 

Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi thực hiện nhiều biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin chúng tôi thu thập. Tuy nhiên, không có dữ liệu truyền qua internet hoặc lưu trữ điện tử nào là hoàn toàn an toàn. Chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của thông tin đó

 

Liên kết đến trang web của bên thứ ba

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thông lệ hoặc nội dung về quyền riêng tư của các trang web này. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại các chính sách bảo mật của các trang web đó trước khi cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào.

 

Quyền riêng tư của trẻ em

Trang web của chúng tôi không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn tin rằng chúng tôi đã thu thập thông tin từ trẻ em dưới 13 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay lập tức để chúng tôi có thể xóa thông tin.

 

Thay đổi Chính sách Bảo mật

Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc cập nhật Chính sách quyền riêng tư này bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ đăng ngày sửa đổi ở đầu trang này. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi có bất kỳ thay đổi nào có nghĩa là bạn chấp nhận Chính sách quyền riêng tư được cập nhật.

 

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hoặc yêu cầu nào liên quan đến Chính sách quyền riêng tư này hoặc thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: https://vanhoustonacademy.com/contact/.

Bằng cách sử dụng Trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này. Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng giao cho Van Houston Academy thông tin của bạn.

Chính sách quyền riêng tư này được cập nhật lần cuối vào ngày 19.08.2023.