Khoá Học Mùa Hè 2024

 

Trường có khoá học hè cho học sinh từ lớp mẫu giáo đến lớp 12.

 

Lớp mẫu giáo – lớp 8

Thời gian: 9 tuần | Ngày 3 tháng 6 – ngày 2 tháng 8, 2024
Giờ: Thứ hai – thứ sáu | 9am – 4pm
Học phí: $200 mỗi tuần | có phần ăn trưa

 

Trung học lớp 9 – lớp 12

Thời gian: 9 tuần | Ngày 3 tháng 6 – ngày 2 tháng 8, 2024
Giờ: Thứ hai – thứ sáu | 9am – 1pm
Giờ học thêm miễn phí 1pm – 4pm
Học phí: $200 mỗi tuần | có phần ăn trưa

 

Chương trình ưu đãi 1 

Anh em trong gia đình cùng đăng ký giảm 10%

Chương trình ưu đãi 2

Nếu thanh toán luôn 5 tuần – giảm 10%, nếu thanh toán luôn 9 tuần – giảm 20%

*Chương trình ưu đãi 1 & 2 không áp dụng đồng thời.

Summer School Program-6 (1)

Đăng Ký Khóa Học Mùa Hè 2024

 

Tải APPLICATION FORM FOR SUMMER 2024 bên dưới, điền thông tin và ký tên, sau đó tải lên đây hoặc gửi trực tiếp cho giáo viên.

Click or drag a file to this area to upload.